22/7/11

Roblec

Les mànigues li van llargues, hi porta un roblec.
Sí, porta les mànigues roblegades.