22/7/11

Mijordona

La majordoma d'un capellà.
Vaig anar a la rectoria per parlar amb el mossèn però només hi vaig trobar la mijordona.