18/1/11

Rensumat

Atrotinat d'envelliment.
Qui sap el temps que fa que això era aquí abandonat i ple de pols... És vell i rensumat.