30/7/10

Nispru

Nespra, si és de menjar.
També la pots rebre o donar. Et fotré un nispru!