30/7/10

Garcieta

A les Engràcies, nom d'àvia, els hi diuen Garcietes.