30/7/10

Cossetjar

Segar, batre. Barbarisme molt nostrat a pagès.