5/3/08

Balsera de neu

Aixís demà hi hagués una balsera de neu, quedessem assitiats i no haguéssim d'anar a treballar!