5/3/08

Baboia

Voltes més que una baboia!
Se li diu a algú molt mogut o que viatja molt.
Baboia és una atracció de fira.